Hemsidan är under uppbyggnad. Om du saknar något, kontakta oss så ska vi se hur vi kan hjälpa er.
Kontakta oss
Vad gör vi?

Från risk till frisk - i arbetsliv och privatliv

Crispy Concept erbjuder människor och organisationer effektiva verktyg och nya arbetssätt för ökad kunskap, förbättrat resultat och målmedveten utveckling inom Hälsa, Friskfaktorer, Ledarskap och HR.

Paula och Mats på ett kontor
CRISPy concept

För ett friskare liv - med hjälp av friskfaktorer

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kvinna med penna i handen som skriver på ett tangentbord
Saab logotyp
vårt mål

Friskare människor i ett friskare samhälle - vi hjälper både privatpersoner och företag

"Friskt fokus, friska resultat"
Paula Törnvall
Paula Törnvall profilbild
Vad vi erbjuder

Ett nytt sätt att utveckla och stärka det friska

Vi utvecklar, utbildar och coachar såväl privatpersoner som företag, chefer, arbetsgrupper och medarbetare. Vår ​​långa erfarenhet av Hälsa, Friskfaktorer, Ledarskap, HR och förändringsarbete från stora företag gör att vi snabbt kan komma in i er verksamhet och ​hjälpa till där det behövs.​

Det som gör oss unika är att vårt koncept erbjuder både privatpersoner och företag verktyg och nya arbetssätt för att ​identifiera, mäta och bedöma friskfaktorer. För privatpersoner använder vi Hälsostjärnan och för företag använder vi vår 3:3-metodik samt vårt mål- och dialogverktyg för att uppnå snabb och hållbar effekt. Vi fokuserar på det friska och uppnår det friska.

Vi arbetar med att minska:

  • Utbrändhet
  • Utmattningssyndrom
  • Stress med negativ påverkan
  • Psykisk ohälsa

Vi arbetar med att öka:

  • Frisknärvaro
  • Hälsa och välmående
  • Fokus på friskfaktorer i privatliv och arbetsliv
  • Små hälsovinster som leder till uppsatta mål

De tydliga lagkrav som beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS​ 2015:4, "Organisatorisk och social arbetsmiljö" visar på ​​angelägenheten av att ​företag ​fokuserar och satsar på att utveckla och stärka det friska genom friskfaktorer.

90
Dagar sjukskrivning
25 000
Sjukskrivningar i utmattningssyndrom
41,3%
Sjukfall psykisk ohälsa

Enligt Försäkringskassan var en person sjukskriven i utmattningssyndrom i genomsnitt 90 dagar under 2019. Detta går att jämföra med 75 dagar 2014. Totala antalet personer som är sjukskrivna för utmattning åren 2018-2019 var 25 000 personer. Sjukfall relaterade till psykisk ohälsa uppgår till hela 41,3 procentenheter.

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa har ökat med 233% sedan 2010 och utgör idag nästan hälften (48%) av alla sjukskrivningar i Sverige (ref. Försäkringskassan & Skandia)

I samhället fokuseras det ofta på riskgrupper och riskfaktorer. Vi utvecklar både människor och organisationer utifrån det vi kallar friskgrupper och friskfaktorer. Allt för ett friskare liv och ett mänskligare synsätt på hälsa.

Befriande i den tid som är nu, tycker våra kunder. God hälsa såväl i privatlivet som i arbetslivet behöver vara ett inspirerande och glädjefyllt ämne i så stor utsträckning som möjligt. För att veta vad man vill uppnå på ett företag behöver det finnas gemensamma utgångslägen, definitioner och övningar samtidigt som det är ett gemensamt ansvarstagande.

Vilket resultat önskar du som privatperson? Crispy Concept hjälper dig att identifiera vilka friskfaktorer som du vill behålla och vilka du vill utveckla och stärka positivt.

Vilket resultat önskar ditt företag? Vilka verksamhetsbehov har ni? Crispy Concept hjälper ​ert företag att gå från det komplexa till det konkreta, enkla och verksamhetsnära.

Vi erbjuder en bok, föreläsningar, workshops, verktyg och coaching utifrån våra unika metoder, verktyg och arbetssätt.

prova - lär - lyckas

Vad behövs för att nå ett hållbart liv och en hållbar arbetsplats?

God hälsa och goda prestationer hör ihop. Friskfaktorer och välmående likaså.
Att skapa god hälsa är att välja att ständigt utvecklas. Vi hjälper både privatpersoner och företag att nå sina mål inom dessa områden, och erbjuder följande produkter och tjänster. Klicka nedan för att gå direkt till dem!
Citattecken
Föreläsningar

Inspirerande föreläsningar  med igenkänning och nya tankar om en bred och balanserad syn på hälsa.
Vi låter er prova, lära och lyckas.

Våra tjänster - föreläsning
Symbol vit stjärna
Bok & Verktyg

Vår bok hjälper dig att se alla de hälsoinsatser som du gör varje dag.
Våra verktyg finns i olika versioner för privatpersoner och företag.

Våra tjänster - bok
Symbol
Interim Chef/HR

Behov av en interim Chefs- eller HR-konsult?
Genom lång erfarenhet kan vi snabbt sätta oss in i ditt företag och leverera efter era behov.

Våra tjänster - interim
Symbol dator och mobil
Coachning

Vi coachar såväl privatpersoner som företag och grupper. Vi utgår från nuläget och önskad utveckling med hjälp av vårt verktyg Hälsostjärnan.

Våra tjänster - coachning
Våra utgångspunkter - företag

Vad är utmärkande för framgångsrika team?

Enligt vårt sätt att se på det är framgångsrika team hälsosmarta. Friska medarbetare ger friska resultat.Som medarbetare ger du dig själv rätt resurser för arbetet som ska utföras. Som chef är du medveten om vilka förutsättningar som är viktiga för att skapa god hälsa i ditt team.

Som team har ni sunda och balanserade vanor för såväl rörelse och återhämtning som andra friskfaktorer. Ni delar samma utgångspunkt i vad god hälsa innebär. Friska strategier, friska mål och friska aktiviteter. Ni kombinerar nyfikenhet med ständigt lärande och utveckling.
Människor i möte
"Crispy Concept bidrog i arbetet med att ta fram aktiviteter i Saabs hälsostrategi. Arbetet har gett oss stöd för att på ett strukturerat sätt diskutera hälsa och identifiera friskfaktorer kopplat till individ och grupp"
Maria Starwing Källström
Global Occupational Health and Safety Director at Saab AB
“Elastic Themes makes the most useable and visually sexy templates I have seen in the Webflow store. They are like delicious pieces of candy.
Brian DeSimone
Photographer
“Templates by these guys are designed beautifully, have amazing interactions and ready to go without needing any edits. A real time saver!
Tyler Hughey
Happy Customer
teamet bakom

Vilka är vi på Crispy Concept?

Om oss på Crispy Concept
Konsult i HR, Ledarskap och Hälsa
Visa profil

Paula Törnvall

Paula Törnvall, VD och Grundare, är utbildad Beteende- och Personalvetare med över 20 års erfarenhet av HR-arbete på olika nivåer inom det privata näringslivet. Paula är certifierad Förändringsledare med flertalet personlighetsverktyg.
Facebook symbolLinkedIn symbolLinkedIn symbolFacebook symbol
Software Engineer
Visa profil

Alexander Törnvall

Alexander Törnvall är mjukvaruutvecklare inom frontend och backend.
LinkedIn symbolLinkedIn symbol
Konsult i ledarskap och hälsa
Visa profil

Mats Törnvall

Mats Törnvall, Grundare, är utbildad hälsocoach med fokus på friskfaktorer, ledarskap, livsstil, kost och näring. Mats har en bakgrund inom flygbranschen med 25 år på större statliga myndigheter som Flygledare, Utredare och Inspektör, varav 15 år chefs- och ledarskap samt projektledning.
LinkedIn symbolFacebook symbol
Kontakta oss
Positionssymbol
Skvadronsgatan 14, Linköping
Telefonsymbol
076-028 38 63
Friskt fokus

I samhället pratas det ofta om folkhälsa och ohälsotal.
Crispy Concept tillämpar friskfaktorer och främjar den friska utvecklingen.

Senaste nytt & Blogginlägg

Välkommen till Crispy Concepts blogg. Här fokuserar vi på att dela med oss av våra reflektioner och vår syn på hälsa. Vi ger tips på hur du som privatperson och företag kan öka din kunskap och bredda din syn på hälsa, samt kunna skapa en arbetsplats där människor mår och presterar bra.
Alla blogginlägg