Vad behöver du?

Tjänster och verktyg för ditt behov

Dator och en hand som håller i en kaffekopp
utbildning och inspiration

Föreläsningar & Workshops

75+
Genomförda föreläsningar & workshops
20+
Års erfarenhet
D

et finns många exempel på engagerande, förberedda och välplanerade föreläsningar och workshops. Det finns också exempel på oinspirerande och ostrukturerade sådana. Ämnet ska träffa där det berör er, och där hjälper vi er som erfarna moderatorer med det friska i fokus. Vi ger er en inspirerande föreläsning och workshop med igenkänning och nya tankar om en bred och balanserad syn på hälsa.

Paula och Mats vid en dator

Vår erfarenhet och kunskap möter ert verksamhetsbehov i ett mycket angeläget ämne för att öka medvetenhet och ge positiva hälsoeffekter. Resultatet blir att ni får en nystart i företaget och arbetsgruppen samtidigt som ni upplever ökad produktivitet och hållbarhet. Ett friskt företag är också ett attraktivt företag! Samarbetet sker utifrån ett meningsfullt syfte, där alla tar stort personligt ansvar i en angelägen fråga. Som chef upplever du att ni delar ledaransvaret i gruppen. Att lära känna era friskfaktorer ger många vinster både i det korta och långa perspektivet.

Bonuseffekten är att ni också nu satt ert systematiska arbete med friskfaktorer och kan presentera det på er nästa årliga revision.

Vad är inkluderat
  • Utbildning i friskfaktorer och "att gå från riskfokus till friskfokus"
  • Tydliga målbilder
  • Prova på våra verktyg
  • Systematiken

I ett rådande läge där samhällsdialogen inte sällan präglas av sjukdom, oro och riskfaktorer fokuserar våra inspirerande föreläsningar och workshops på friskhet och friskfaktorer. Vi påstår envist att det man fokuserar på växer och blir starkare. Känn dig trygg med att vi sätter formerna för ett tydligt målarbete så att ni konkret kan följa upp och visualisera er friska utveckling och hälsovinsterna där både medarbetare och företag både mår bra och åstadkommer goda resultat.

Intresseanmälan
från ord till handling

Bok & Verktyg

När du läser vår bok kommer du vilja prova nya sätt att må bra, stärka det friska och vara öppen för att ständigt utvecklas inom god hälsa. Boken gör din syn på hälsa bred och balanserad.

Våra modeller och verktyg finns i olika versioner för privatpersoner och företag. Det gemensamma är friskfaktorer med tillhörande definitioner, frågeställningar och övningar. Att balansera friskfaktorerna bygger helhetshälsa i såväl privatliv som arbetsliv.

Symbol citat
Våra verktyg är självinstruerande, inspirerande och sätter konkreta mål på tre nivåer. De hjälper både privatpersoner och företag att Prova - Lära - Lyckas!
Paula Törnvall — Grundare och VD
Vår bok - vår idé - din hälsa
Lär känna ditt hälsosmarta självledarskap. Boken “Från Riskfokus till Friskfokus - Din Hälsostjärna och Dina 6 Friskfaktorer” beskriver vår syn på hälsa inklusive modeller och verktyg som vi har hittat stöd för i litteratur och forskning. Vi berättar också om våra personliga resor inom hälsa, med både utmaningar och framgångar.
Klicka här för att beställa boken nu!
Symbol vit stjärna
Självinstruerande
Hälsa är ett ämne som lätt kan bli stort och komplext. Det ska inte behöva ta tid och kraft för att enas om gemensamma definitioner och förstå hur ett verktyg är sammansatt och konstruerat. Verktyget är användarvänligt och ni kan komma igång direkt.
Symbol dator och mobil
Konkret målarbete
Målbilder behöver vara tydliga och lätta att förstå. De ska skapa drivkraft hos alla medarbetare oavsett nuläge. Vårt verktyg innehåller konkreta målbilder - ni väljer utifrån era utvecklingsbehov. Vi hjälper er att ta medvetna steg mot en tydlig målbild.
Enkel uppföljning
Vi utvecklar teamets samlade förmåga och vilja att påverka och ta ansvar ​för ert gemensamma hälso​åtagande. Du som chef ​ska inte stå ensam i detta arbete. Många chefer anser det vara utmanande att hitta rätt former för uppföljning. Vi renodlar och gör det konkret.
Symbol
Personlig integritet
Vad får jag fråga som chef? Varje enskild medarbetares personliga val av livsstil har aldrig varit så kritiskt för företagets framgång som nu. Det kan vara ett känsligt ämne att prata om. Verktyget sätter ramarna för er dialog och ämnet blir allas angelägenhet.
kvalificerad kunskap och erfarenhet

Interima Chefs- & HR-uppdrag


Intresserad? Kontakta oss!

Behov av en interim Chefs- eller HR-konsult?

Genom lång erfarenhet inom såväl operativt som strategiskt chefs- och HR-arbete samt arbete i ledningsgrupper på olika nivåer under 15 års tid kan vi snabbt sätta oss in i ditt företag och leverera efter era behov.

Vi har erfarenhet från förändringsledning - såväl strukturella som kulturella transformationer. Vi har specialistkunskap i chefs- och HR-processer och tillhörande verktyg. Vårt arbete hos dig bygger på principerna för "Lean" och "Agile" vilket för oss bland annat innebär följande:

- Vi vill förstå dig som kund för att kunna planera och genomföra vårt arbete så att vi levererar i rätt tid och med rätt kvalitet.

- Vi är lyhörda gentemot dig som kund för att under arbetets gång anpassa oss efter nya behov och förändringar i kravbilden.

Vår ledarfilosofi har bland annat hämtat sin inspiration från böckerna "Ledarstegen" och "Bygga ledarskap" av Bengt Savén, författare och adjungerad professor i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH.

Mot en smartare hälsa

Coaching i hälsa & friskfaktorer

500+
Genomförda intervjuer & coachande samtal
20+
Års erfarenhet
Symbol citat
Hälsostjärnan känns som ett mycket bra och genomtänkt verktyg för att arbeta med sin hälsa och sitt välmående.
Symbol citat
Ett sätt att fundera över på många vis som tål att fördjupas i. Även om man inte får ett facit på allt så upptäcker man att frågorna finns och går att förändra svaren på. Det ger en högre livskvalité för den som tar tag i frågorna och ger förändringar en chans.
V

i coachar såväl privatpersoner som företag och grupper. I ett coachande samtal - eller "hälsosamtal" - sätter vi fokus på friskfaktorer, ledarskap, hälsa, kost och näring. Vi utgår från ditt nuläge och din önskade utveckling med hjälp av vårt verktyg Hälsostjärnan. Det ger dig en god överblick där det blir tydligt vilka faktorer du vill behålla och stärka och vilka du vill utveckla positivt. Det hjälper dig att balansera ditt fokus och din hälsa mellan frisk och risk. Paula har mångårig erfarenhet av att coacha chefer och Mats är diplomerad coach samt kost- och näringsrådgivare från Berqvist Utbildningar i Linköping.

Intresseanmälan
Prova även vår gratis minikurs: 3 viktiga saker du måste veta för att främja hälsa och välmående!

Samtalet ger lika mycket oavsett om du upplever hälsoproblem eller inte. Hos dig som tycker att du har en god "hälsokunskap" kan vi stärka det friska och finslipa redan friska vanor och beteenden. Hos dig som har utmaningar i hälsan kan vi identifiera vad som är friskt och hur du kan agera utifrån ditt nuläge. Till dig vill vi också säga: man kan alltid göra förändringar och det är aldrig för sent.

Det första samtalet har ett brett perspektiv på hälsa och i efterföljande samtal fokuserar vi på det område där du vill utvecklas, t.ex. inom en specifik friskfaktor eller inom kost och näring.

Exempel på frågor och tankar om ett brett hälsoperspektiv kan vara:
Jag mår oftast helt ok men är nyfiken på vad jag kan göra för att må ännu bättre
Jag tror inte att jag har brist på kunskap, men svårt att få saker gjorda
Hur kan jag förhålla mig till och hantera “hälsoutmaningar”?

Exempel på frågor och tankar om kost och näring kan vara:
Hur vet jag om jag får i mig det som jag behöver i form av olika näringsämnen?
Jag har provat olika dieter och metoder men har svårt att hitta det som passar mig
Jag vill lära mig mer om vad den senaste forskningen säger om kost och näring

Vad är inkluderat
  • Nulägesanalys med hjälp av Hälsostjärnan
  • Tydliga målbilder kopplat till önskad utveckling
  • Stärkt självledarskap, ökad kunskap och insikter om personliga friskfaktorer
  • Breddad och balanserad syn på hälsa

Har du ett friskvårdsbidrag från din arbetsgivare?
Då kan du få ersättning för kostnaden för samtalet. Skatteverkets godkända friskvårdsaktiviteter omfattar bland annat följande som coachningen och rådgivningen kan komma att handla om: kostrådgivning, motionsrådgivning, stresshantering, sömnproblem, viktminskning.

vad får jag?

Erbjudanden till företag

Nivå 1
En inspirerande föreläsning och workshop med igenkänning och nya tankar om en bred och balanserad syn på hälsa.
Fr 24 000 kr
exkl. moms
Ni och vi väljer tema tillsammans utifrån era förutsättningar och nuläge
Vi utbildar och ger er en gemensam utgångspunkt i friskfaktorer
Vi diskuterar begrepp, enas om definitioner och lär av varandra
Erbjuds även digitalt
Intresseanmälan
Nivå 2
Låt oss ta det ett steg till med konkret målarbete och aktiviteter. Vårt effektiva och självinstruerande verktyg hjälper er.
Anpassat erbjudande
Nivå 1, samt:
Vi förbereder, planerar och genomför en serie av workshops
Vi summerar och presenterar resultatet
Prova på våra verktyg
Erbjuds även digitalt
Intresseanmälan
låt oss ta dialog
Nivå 3
Här fokuserar vi på uppföljning av ert målarbete med friskfaktorer. Vi presenterar era framsteg på ett visuellt tilltalande sätt.
Anpassat erbjudande
Nivå 2, samt:
Stöd till ledningsgrupp och chef i uppföljning av målarbetet
Metoder och arbetssätt för uppföljning av er friska utveckling
Vi leder hela processen från workshop via målarbete och aktiviteter till uppföljning
Bok och licens för verktyg ingår
Coachande samtal ingår
Intresseanmälan
vad får jag?

Erbjudanden till privatpersoner

Nivå 1
Introduktionspris
Ett första möte för coaching i friskfaktorer, ledarskap, hälsa, kost och näring. Ett brett och balanserat perspektiv på hälsa.
1 200 kr
inkl. moms
Ett möte med 60 - 90 minuters coaching
Nulägesanalys och önskad utveckling med hjälp av vårt verktyg Hälsostjärnan
Tydliga friskfaktorer som du vill behålla eller utveckla
Erbjuds även digitalt
Intresseanmälan
Nivå 2
Introduktionspris
Det första mötet visar nuläge och identifierar önskad utveckling. Möte 2 och 3 följer upp mål och konkreta aktiviteter.
3 200 kr
inkl. moms
Nivå 1, samt:
Två möten till på upp till 60 minuter
Fokus på det område och den friskfaktor som du vill utvecklas inom
Vi identifierar och följer upp mål, delmål och aktiviteter
Prova på vårt verktyg
Erbjuds även digitalt
Intresseanmälan
Nivå 3
För dig som inte enbart vill ha en tillfällig inspiration. Du ger dig själv de bästa förutsättningarna för ett friskare liv.
Anpassat erbjudande
Nivå 2, samt:
Ytterligare samtal enligt överenskommelse
Vi stärker din friska utveckling och gör den också hållbar över tid
Bok ingår
Verktyget Hälsostjärnan ingår
Erbjuds även digitalt
Intresseanmälan
svar på

Vanliga frågor

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna kring våra tjänster.

Kontakta oss

Hur ser ert upplägg ut?

Vi gör först en bedömning och analys av era verksamhetsbehov. Beroende på hur ni arbetat med Hälsa och friskfaktorer sedan tidigare tar vi fram ett förslag på hur vårt samarbete skulle kunna se ut.

Hälsa som fokusområde behöver ha en medveten prioritering i era ledningsgrupper för att vårt arbete ska ge den effekt vi önskar ge er.

För många företag är friskfaktorer ett begrepp som behöver utvecklas och förstås lite mer och då hjälper vi gärna till hela vägen från att öka kunskapen till att sätta det systematiska målarbetet.

Vi anlitas som föreläsare, seminarieledare, processledare, vi faciliterar workshops och hjälper er att dokumentera och följa upp era mål.

Vårt mål är att inspirera och väcka nya tankar, skapa hälsodialoger, utifrån både humor och konkreta grepp i syfte att utveckla en medarbetardriven företagskultur och nå fram till några fler av era medarbetare.
How to use Lightbox
component

När har jag som chef behov av att anlita er?

Vi tror att ni som företag inser värdet av att aktivt skapa en konkret hälsodialog på er arbetsplats.

Vi tror också att ni är nyfikna på ett unikt sätt att arbeta med friskfaktorer. Ni vill nu ta chansen att nå ut till några fler av era medarbetare och gillar idéen med ett stort personligt ansvarstagande och kollegial coaching.

Ni ser vikten av ett tydligt och konkret målarbete och är intresserade av ett verktyg som är enkelt och konkret att förstå och passar alla individuella utgångslägen. Oavsett hur ert team mår just nu kan vi hjälpa er. Vi främjar det friska och få er att se möjligheterna!
How to use Lightbox
component

Beskriv er metod, era modeller och verktyg lite mer?

Vårt koncept i Hälsa och självledarskap är unikt på marknaden.

Vår Balansmodell syftar till att ge era medarbetare en gemensam utgångspunkt och tydlig definition av begreppet Worklife balance. Ett statement.

Hos oss på Crispy Concept hör WorkLife Balance naturligt ihop med ett stort personligt ansvarstagande - ett Hälsosmart ledarskap som byggs upp av 6 st friskfaktorer.

Med hjälp av vårt verktyg Hälsostjärnan gör vi sedan gemensamt en nulägesbedömning var ni befinner er.

Våra Balanskort innehåller strukturerade frågeställningar, övningar och mallar som stöd för ert målarbete, er dokumentation och er uppföljning.

Bra att känna till är att vi sedan ett år tillbaka har ett samarbete med Linköpings Universitet för att ytterligare tillsammans med två forskare utveckla verktyget och inom kort även kunna erbjuda app.
How to use Lightbox
component

Är er bok skriven till företag eller privatpersoner?

Vår bok är skriven till alla. Syftet är bland annat att ge fler begrepp, ett gemensamt språk i hälsa oavsett det gäller dig som privatperson eller i din yrkesroll. Boken kan med fördel också användas som utbildningsmaterial.

Vi har hela människan i fokus, det är därför vi arbetar med friskfaktorer som grund. Om ni väljer att köpa in ett antal exemplar av boken till era chefer eller medarbetare kan ni med fördel använda bokens olika delar i er teamutveckling och förståelse för varandras nulägen. Ni skapar en inkluderande hälsodialog.

Vår metod, vår modell och våra verktyg är anpassade och har använts både av företag och privatpersoner. Det hälsosmarta självledarskapet och det personliga ansvarstagandet är i fokus och passar därför bägge målgrupperna lika väl.
How to use Lightbox
component

Vilken del av vårt organisatoriska arbetsmiljöarbete fokuserar ni på?

Sedan AFS 2015:4 - Social och organisatorisk arbetsmiljö - togs fram kan man konstatera att företagen bedriver ett bristfälligt arbete inom detta område. Troligen både på grund av tidsbrist och kunskapsbrist. Företag behöver utbildas men också inspireras i ett nytänkande vad gäller att sätta friska mål och bli lika bra på att identifiera, mäta och bedöma verksamhetens friskfaktorer. Att gå från riskfaktorer till friskfaktorer.

Kan jag få ersättning för kostnaden för coachning i hälsa och friskfaktorer?

Har du ett friskvårdsbidrag från din arbetsgivare? Då kan du få ersättning för kostnaden för samtalet. Skatteverkets godkända friskvårdsaktiviteter omfattar bland annat följande som coachningen och rådgivningen kan komma att handla om: kostrådgivning, motionsrådgivning, stresshantering, sömnproblem, viktminskning.
Testimonials

Thousands of Happy Customers All Around the World

Matthew Hunter
“A successful marketing plan relies heavily on the pulling-power of advertising copy. Writing result-oriented ad copy is difficult, as it must consumers to take action.”
Hollie Shaw
“Grabbing the consumer’s attention isn’t enough. You have to keep that attention. This is where your benefits come into play or a product description that sets your offer apart from the others.”
Melissa Russell
“How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. You’ll need a super catchy headline.”
Theresa Ellis
“A successful marketing plan relies heavily on the pulling-power of advertising copy. Writing result-oriented ad copy is difficult, as it must consumers to take action.”
Patrick Wright
“Grabbing the consumer’s attention isn’t enough. You have to keep that attention. This is where your benefits come into play or a product description that sets your offer apart from the others.”
Logan Rogers
“A successful marketing plan relies heavily on the pulling-power of advertising copy. Writing result-oriented ad copy is difficult, as it must consumers to take action.”

Senaste nytt & Blogginlägg

Välkommen till Crispy Concepts blogg. Här fokuserar vi på att ge tips på hur du som privatperson och företag kan öka din kunskap och bredda din syn på hälsa, samt kunna skapa en arbetsplats där människor mår och presterar bra.
Alla blogginlägg