90% Samma Tankar Som Dagen Innan

H

ur mår dina tankar idag? Styr du dina tankar eller styr dem dig?

Forskning styrker att vi tänker 90 % samma tankar som dagen innan, det sägs att 50 000 tankar av de 70 000 som vi tänker varje dag är negativa. Inte så konstigt i sig då vår förmåga att identifiera risk har fått oss att överleva.

Vår psykiska ohälsotrend växer och sjukskrivningarna ökar.  Tankar påverkar känslor som i sin tur påverkar agerandet, våra vanor, våra beteenden. ​Vi behöver bli mer sunda både för oss själva och andra. Se över och byta ut sämre vanor mot bättre, kanske leva mer sant med oss själva och andra, och jobba lite mer med att frigöra vår tankekapacitet? Är det möjligt ?

​Vi måste ta del av information överallt,  tänk om vår kunskapshjärna genomgår en stegvis reduktion av kapacitet i och med att den används som informationshjärna i så mycket större utsträckning  istället?

Kunskap är information och erfarenheter som aktivt analyseras

​Hjärnan i vårt moderna samhälle utmanas kanske för sällan ​med analysarbete där vi tillåts fokusera och  koncentrera oss utan avbrott dvs bygga ny kunskap och vara innovativa.  ​Hjärnan i informationssamhället anpassar sig istället ​till ett mer passivt läge genom att enbart ta emot nya intryck och information.  Den regelbundna hälsosamma “mentala motionen” som tränar hjärnan uteblir. 

tänk om...

​vi utan tillräckligt med "mental motion" också riskerar att hamna i ​ett slags repetitivt avtrubbat intresse för varandra? Likt det man upplever mellan människor varje gång man i morgonrusningen tar bussen, pendeltåget eller tunnelbanan. Vårt sammanbitna ansikte, helst “inbäddat“ med hörlurar, ​ett slags avtrubbat bemötande av varandra,​ både i tanken, känslan och ageradet? Är det hälsosamt? 

Crispy Concept handlar om att ​bevara och stärka det friska i oss vad gäller sund hälsoutveckling och innovationsförmåga. ​

Fundera på om du har du en tillräckligt bred syn på hälsa eller riskerar att vara lite enkelspårig som så många av oss andra? Hur praktiserar du helhetshälsa? Är du bra på att nyfiket prova nytt eller hamnar du i repetitiva mönster kring träning och återhämtning? ​Lär känna dina tankar och känslor om hälsa. Är träning ett positivt eller negativt laddat begrepp för dig? Riskerar du att träna för lite eller för mycket? Vilken tankebalans mellan positiva och negativa hälsotankar har du just nu?

​Tänk om vi istället  för frågan "hur mår du"  skulle fråga varandra "hur mår dina tankar idag". Det skulle väl vara innovativt?

Låt oss höras på sociala medier!