Är det meningen att vår hälsa ska vara perfekt?

P

erfekt hälsa - finns det? Den perfekta människan - finns den? Vi svarar nej på dessa frågor. Det finns ingen perfekt människa - att vara människa innebär att inte vara perfekt utan att ha sina fel och brister. Det innebär att acceptera sig själv med både styrkor och svagheter. Det innebär att lära sig av misstagen och växa som människa. I hela livet kommer vi att lära oss nya saker eftersom vi aldrig blir perfekta. Det är inte meningen att vi ska vara eller bli perfekta heller.

Vi kopplar detta till ett synsätt på hälsa som vi gillar. Ingen av oss har en perfekt hälsa, och ingen av oss kan uppnå det. Ändå får man intrycket att många av oss försöker. Speciellt med allt det yttre fokus som vi ägnar vår tid åt i det moderna samhället. Den perfekta hälsan kopplas ofta till det perfekta fysiska utseendet där vi tränar och jobbar hårt för att få en vältränad och perfekt kropp. Vi kanske följer en diet som ska få oss att må perfekt. Vi tror att detta yttre fokus med den perfekta målbilden kan ha motsatt effekt på vårt välmående. Istället för att må bra känner vi oss hela tiden otillräckliga. Vi sätter våra mål och våra förväntningar på livet och hälsan så högt att vi ofta faller kort och tappar känslan av hälsa och välbefinnande.

På Crispy Concept tror vi på en optimal hälsa snarare än en perfekt hälsa. Ingen av oss kan få ett perfekt liv eller en perfekt hälsa men vi kan däremot göra vårt allra bästa för att optimera hälsan, optimera livet och optimera arbetslivet. Det innebär att vi har en bred och balanserad syn på hälsa och ser olika friska möjligheter varje dag. Det innebär att vi lär oss att hitta och balansera våra personliga friskfaktorer. Det innebär att vi gläds över medgångar och accepterar motgångar och kanske viktigast av allt: fångar lärandet i denna process för att hela tiden optimera och må så bra som möjligt i livet och arbetslivet!

Låt oss höras på sociala medier!