Den Smarta Evolutionen

V

​i tror att vårt hälsokoncept och ​våra konkreta systematiska övningar stärker ett självledarskap i hälsa, inspirerar, skapar fler samtal och hjälper den mänskliga evolutionen vidare framåt. 

​Mänskligheten befinner sig i ett vägval just nu, tillsammans kan vi aktivt välja en sundare - och smartare - väg för evolutionen. Den psykiska ohälsan och livstilssjukdomarna i samhället är det tydligaste tecknet på att vi behöver utvecklas vidare som människor - på att ​vi behöver en mer hållbar evolution. 

​Vårt koncept bygger på en medvetenhet om våra individuella friskfaktorer samt ett privatliv och arbetsliv som hjälper oss att identifiera och medvetandegöra dem, och ge oss chansen att arbeta aktivt med dem. Om målet är att hålla oss friska behöver vi fokusera på det friska! På det sättet ​stärks en positiv hälsotrend i samhället. ​Med det personliga ansvarstagandet och självledarskap i hälsoarbetet så håller vi oss friskare och sjukvårdens resurser kan koncentreras ​och resurserna täcker det verkliga behovet i samhället.

​​Eftersom i princip allt utgår från ​våra tankar, betraktar vi det också som en smart evolution. Vi lever inte hälsosmart idag, vilket ohälsan är ett tydligt tecken på. Den smarta evolutionen betyder för oss att du slutar jobba för ditt intellekt och dina tankar och istället låter ditt intellekt och dina tankar jobba för dig! Vi skriver så för att vi menar att din hälsa börjar i din tanke, och fortsätter via känslor och beteenden.

Kejsaren Marcus Aurelius skrev för nästan 2000 år sedan:

“Vad är det som orsakar bilden eller idén som träder fram i min hjärna? Vilka element består den av? Hur länge kommer den att stanna kvar? Vilken kraft och egenskap kräver den av mig - är det försiktighet, eller mod, ärlighet, lojalitet, enkelhet, självtillit, och så vidare?” (fritt översatt efter “The Emperor's handbook”)

​I samband med att en tanke ​uppkommer uppmuntras man medvetandegöra denna och säga till sig själv:

“Håll i sinnet att nöjen på samma sätt som smärta och lidande endast har kraften att försvaga eller skada mig om jag låter dem göra det.” (fritt översatt efter “The emperor's handbook”)

Intressant tusenårig klokskap. Vi inspireras av Aurelius ord, och förvånas samtidigt över att mänskligheten - nästan 2000 år senare - fortfarande har svårigheter att förhålla sig till sina tankar och livsfrågor som hur man ska förhålla sig till och hantera glädje och lidande genom livet. ​Det som den insiktsfulle kejsaren skrev om för så länge sedan är i högsta grad fortfarande aktuellt i vårt moderna samhälle.

Oavsett om det är din inre röst, en bild, en föreställning, en ingivelse, en insikt, en irritation, något negativt ältande eller oroande så handlar det om våra tankar och hur vi förhåller oss till dem. ​Aurelius medvetandegör tankemiljön och frågar sig vad som orsakar tanken, vad den består av, hur länge den kommer att stanna kvar - och sist men inte minst - vilken kraft som tanken kräver av dig? 

​Självklart ska du tillåta alla tankar och känslor, men det sunda handlar om att lite oftare försöka ta ​reda på hur du ska förhålla dig till dem och med vilken kraft som du ska bemöta dem. En medvetenhet som lagrar din energi och skapar en hälsosammare tankemiljö.

Att bli medveten om tankens kraft och att börja reflektera kring sina tankar ​är ofta krävande, det gäller att samtidigt vara förlåtande mot sig själv. ​​ ​Crispy Concept uppmuntar dig att lite oftare medvetandegöra och styra tanken och börja stötta den smarta evolutionen redan idag!

Låt oss höras på sociala medier!