Reducera eller hantera sin stress?

D

et pratas ofta om att reducera eller minska stressen i våra privatliv och arbetsliv. Det finns såklart mycket som kan göras inom detta område men någonstans går gränsen för vad vi kan reducera och ta bort utan att samtidigt utesluta det som våra liv helt naturligt består av. Kanske saker som vi också vill att våra liv ska bestå av.

Vi tycker att det är olyckligt att stress ofta får en negativ klang trots att det är något som vi till viss del och under rätt förutsättningar, bland annat tydliga prioriteringar, mår bra av. När vi klarar av att hålla balansen mellan krav och förmåga på ett sunt och hälsosamt sätt. Stress som är tillfällig och på en hanterbar nivå stimulerar oss att åstadkomma saker som vi kanske aldrig hade gjort utan stressen.

Tänk om vi har stressen att tacka för många och stora framsteg i mänsklighetens utveckling? Skulle vi till och med kunna känna tacksamhet för den stress som får oss att må bra?

Missförstå oss inte. Självklart ska vi ta stress på allvar och reducera den då det behövs. Vi ska vara medvetna om vår stress, identifiera vad som orsakar den och förändra det som behövs för att vi ska må bra både på kort och lång sikt. Alldeles för hög eller långvarig stress har onekligen ohälsosamma konsekvenser och vi ser många exempel i samhället som sjukskrivningar och utmattning som bekräftar det. Det har också vi fått erfara. Vid något tillfälle snappade vi upp ett påstående att 80 % av alla läkarbesök har en koppling till stress. Det talar sitt tydliga språk - vi har mycket friskhet att vinna om fler kan lära sig att hantera stressen på ett mer hälsosamt sätt.

Vi vill göra stress till ett friskare begrepp och lära privatpersoner och företag att bli minst lika bra på att hantera den som att reducera den. Vi tror därför i första hand på stresshantering samtidigt som vi erkänner att stressreducering också behövs. Därmed är det inte "eller" som rubriken antyder. Vi behöver göra både och, men med fokus på stresshanteringen och att lära sig friska sätt att hantera stressen i våra liv.

Låt oss höras på sociala medier!